Ne Aramıştınız?

miras ...veraset hukuku örneği ...

miras ...veraset hukuku örneği ...

miras ...veraset hukuku örneği ...

19 Ekim 2015,Pazartesi

 ...

tarihte
arabuluculuk / miras ...veraset hukuku örneği ...

...
bu dava 
verâset ile ilgili bir kayıt olmakla birlikte anne oğul arasında karşılıklı bir dava niteliği de taşımaktadır ...
bursa’da 
kayabaşı mahallesinde yaşayan lazaru binti rehaviye adlı nasrâniye (hıristiyan) mahkemede büyük oğlu nikola veledi (oğlu) dimitrâki huzurunda, ölen eşi dimitrâki’nin terekesinden kendisine ait olan üç yüz kuruşun oğlu Nikola zimmetinde olduğunu ve kendisine geri verilmesini talep etmiştir ... 
nikola ise annesinin bu talebi karşısında, babasının hayatta iken annesinin yaşadığı eve inşa ettirdiği yeni iki oda ve bir sofada hakkı olduğunu belirtmiştir ... 
daha sonra “muslihûn” (arabulucu) aracılığıyla 300 kuruş üzerine mahkemede dava açmada sulh yapmışlar ve nikola annesine 300 kuruşu ödemiş ...annesi de oğlunun “zimmetini ibrâ ve iskât” eylemiş böylece sorun çözülmüştür ...
//
1 Ekim 1761 tarihli belge ...osmanlı arşivinden